info

Hoeveel uren kraamzorg heb je recht op?

Het aantal uren en dagen kraamzorg die je nodig hebt, zijn afhankelijk van je gezinssituatie, het verloop van de bevalling en je herstel na de bevalling.
Hier zijn landelijke richtlijnen voor die elke kraamzorgorganisatie op dezelfde manier toepast. Als er geen bijzonderheden (en niet meer uren bij geïndiceerd worden) dan kun je rekenen op 45 uur (wanneer je flesvoeding wilt geven) tot 49 uur (bij het geven van borstvoeding), verdeeld tot en met de achtste dag na de bevalling.

Wanneer weet je hoeveel uren kraamzorg je krijgt?

Er zijn 3 momenten waarop het aantal uren kraamzorg ter sprake gebracht wordt.
Tijdens het intakegesprek, na de bevalling én gedurende de kraamweek kan worden bepaald hoeveel kraamzorg er nodig is om jou goed te kunnen verzorgen en ondersteunen.
Tijdens de intake wordt het aantal uur kraamzorg in onderling overleg bepaald door:

 • Het verloop van de zwangerschap
 • Het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen
 • Je medische situatie en die van eventuele andere kinderen
 • Wil je borstvoeding of flesvoeding geven
 • Hoe is je woonsituatie
 • Wat zijn je persoonlijke wensen en behoeften
 • Overige zaken die naar voren komen tijdens de intake

Meer of minder uren

Op de eerste dag van de kraamzorg zal de kraamverzorgende met jou bekijken of de toegekende uren tijdens de intake nog van toepassing zijn. Wanneer er onverhoopt complicaties zijn tijdens de bevalling, kan het zijn dat je minder snel herstelt. Ook kan de borstvoeding wat moeizaam verlopen, zodat er meer begeleiding nodig is bij de borstvoeding.
De kraamverzorgende zal dan in overleg gaan met jouw verloskundige. Je verloskundige kan dan besluiten om extra uren te indiceren. Behalve extra uren binnen de standaard acht dagen, kan zij een verlenging van twee dagen indiceren. Een zogeheten 9e en 10e dag. Dan zal je kraamzorg ontvangen tot en met de tiende dag, gerekend vanaf de dag van bevalling.
Extra uren bij een thuisbevalling
Wanneer je kiest voor een thuisbevalling, dan zal de verloskundige tijdens de bevalling aangeven wanneer de kraamverzorgende opgeroepen moet worden voor assistentie. Dit is vaak als de bevalling al in een vergevorderd stadium is. De kraamverzorgenden van Kraamzorg Het Maantje zijn 24 uur per dag beschikbaar, zodat zij binnen de gestelde tijd na de oproep bij u aanwezig kunnen zijn.
Indien gewenst kan je aangeven dat je wilt dat de kraamverzorgende al in een vroeg stadium van je bevalling aanwezig is. Geef dit dan aan bij de intake en zorg er ook voor dat dit bekend is bij je verloskundige. Dan kan zij ervoor zorgen dat zij wat eerder een oproep doet voor assistentie. Deze extra uren vóór de bevalling worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Wat gebeurt er met mijn kraamzorguren als ik in het ziekenhuis beval?

Wanneer je in het ziekenhuis bevalt en je verblijft daar langer 1 of meer nachten, dan worden de ziekenhuisdagen van de kraamdagen afgehaald. Er wordt dan gerekend vanaf de dag van bevalling tot de ontslagdag. Op de ontslagdag behoudt je je recht op de uren kraamzorg.
Aantal uren kraamzorg bij ziekenhuisopname
Wanneer jij en je kindje de eerste tien dagen, gerekend vanaf de bevalling, in het ziekenhuis verblijven, vervalt de reguliere kraamzorg. Als jij en je kindje ná de tiende dag thuiskomen, kan er, afhankelijk van je zorgverzekering, couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg geleverd worden.
Couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg valt uitsluitend binnen een aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg je polisvoorwaarden voordat je de couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg aanvraagt.
Indien je alleen een basisverzekering hebt, wordt er geen couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg vergoed. Als je dan toch nog kraamzorg wenst te ontvangen, dan kan je dat tegen particuliere tarieven aanvragen. Bel gerust met ons kantoor voor de reguliere tarieven.

Wanneer je kindje nog in het ziekenhuis moet verblijven, maar je mag zelf vóór of op de tiende dag naar huis, dan heb je zelf nog recht op kraamzorg. Bel dan even met kantoor om te overleggen waar deze kraamzorg uit dient te bestaan. Dan zullen wij ervoor zorgen dat jouw behoefte zo goed mogelijk wordt afgestemd met de zorg die je ontvangt.

Taken van een kraamverzorgende:

Als de zorg al start tijdens een thuisbevalling:

Assistentie aan de verloskundige:

 • De kraamverzorgende verzorgt de aanstaande moeder tijdens en na de bevalling.
 • De kraamverzorgende verzorgt de baby meteen na de geboorte.
 • De kraamverzorgende zorgt ervoor dat de kamer waar de bevalling heeft plaatsgevonden weer netjes en schoon is

Gedurende de kraamperiode:

 • Controles en verzorging van moeder en baby
 • Aandacht en verzorging voor overige gezinsleden en kraamvisite
 • Observeren en rapporteren van de gezondheidstoestand van moeder en baby.
 • Het geven van voorlichting en instructie over de voeding, verzorging en hygiëne.
 • Ondersteuning bij borstvoeding en/of kunstvoeding.
 • Indien nodig bieden van emotionele steun.
 • Gedurende de hele kraamperiode werkt de kraamverzorgende samen met de verloskundige en/of de huisarts en overlegt met hen indien nodig.

Huishoudelijke werkzaamheden:

 • Verschonen van het kraambed en dat van je baby.
 • Stofzuigen en stof afnemen in de kraamkamer, babykamer, woonkamer en keuken.
 • Schoonmaken van het sanitair.
 • Het verzorgen van de maaltijden (ontbijt, lunch en in overleg avondmaaltijd)
  De was verzorgen en de afwas.