Kraamzorg

Kraamzorg

Kraamzorg Het Zonnetje vindt het belangrijk dat de kraamverzorgende op een persoonlijke en professionele manier jou en je gezin met kwalitatief uitstekende zorg ondersteunt. Wij willen deze tijd een rots in de branding zijn voor jouw hele gezin.

Wij streven ernaar om één kraamverzorgende voor de gehele zorg in te zetten. Zo krijg je niet iedere keer een andere kraamverzorgende in huis.

Werkzaamheden

Wat doen onze kraamverzorgenden allemaal voor jou en je gezin?

 1. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij een thuisbevalling (partusassistentie).
 2. De kraamverzorgende geeft “moeder en kind zorg” (controles/ verzorging van de kraamvrouw en baby).
  • Voorbeelden van kraamvrouw controles zijn onder andere: “pols”, “temperatuur” en “vloeien”.
  • Voorbeelden van babycontroles zijn “huidskleur”, “temperatuur”, “gewicht”, “navel”, “reflexen”, “huilgedrag” en “ontlasting”.
 3. De kraamverzorgende helpt en ondersteunt de kraamvrouw bij het geven van de borstvoeding en/ of  de flesvoeding.
 4. De kraamverzorgende observeert en rapporteert aan de verloskundige en/ of behandend arts en vult dagelijks het zorgdossier in.
 5. De kraamverzorgende geeft papa en mama voorlichting, advies en tips over de verzorging van je kindje.
 6. De kraamverzorgende doet een aantal belangrijke huishoudelijke taken (hygiene voor jou en je baby).  
 7. Afhankelijk van het aantal beschikbare uren kan de kraamverzorgende ook andere (huishoudelijke) taken verrichten (zoals boodschappen, kinderen van en naar school, maaltijden bereiden). 
 8. De kraamverzorgende ontvangt de visite.

De kraamverzorgende gaat altijd uit van de wensen van het gezin en respecteert hun geloof en gewoontes. Zo kun jij met je gezin met een warm gevoel terug kijken op een fantastische kraamperiode.

Kraamzorgkwaliteit

Een optimale kwaliteit is ons doel. Onze kraamverzorgenden zijn allen gediplomeerd en volgen bovendien regelmatig cursussen en trainingen. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de zorg, lopende processen als ook de protocollen.

Evenzeer vragen wij aan onze klanten hoe zij de zorg vinden (tussentijds en/ of achteraf)

Bovendien zal onze praktijkopleider meerdere keren per jaar kwaliteitsbezoeken uitvoeren. Voor de kraamverzorgende gebeurt dit onverwachts, maar we zullen dit bezoek vooraf wel telefonisch bij jou aankondigen.

Intakegesprek

Rond de 7e maand vind een intakegesprek plaats met een van one medewerkers (meestal bij jou thuis, maar soms telefonisch).

Het intakegesprek is bedoeld om onze zorg (en werkuren) toe te lichten, maar ook om jouw gewoontes, wensen en (medische) achtergronden met betrekking tot je zwangerschap en/ of  vorige bevalling te bespreken. Bij een thuisbezoek kan onze medewerker de omstandigheden bij jou thuis beoordelen en je eventueel adviseren hoe je de veiligheid voor jou, je kindje en de kraamverzorgende kunt verbeteren.

Kraamzorguren (LIP)

De kraamzorguren worden afgestemd op de zorgbehoefte van jou en je baby. Het recht op kraamzorguren is bepaald door de regels in het Landelijk Indicatie Protocol (= L.I.P.). Dit protocol is mede op initiatief van de zorgverzekeraars ingevoerd. Deze afstemming doen we op drie momenten namelijk:

 1. Tijdens het intakegesprek met ons.
 2. Kort na de bevalling door de verloskundige.
 3. Tijdens de kraamperiode door de verloskundige.

Als basis heeft iedereen recht op 49 uren kraamzorg, verdeeld over 8 dagen. Er zijn meerdere redenen om meer uren zorg te geven (voorbeeld “dreigende infectie”), maar ook je recht op minder kraamzorg (voorbeeld “dag verblijf in ziekenhuis en/ of geboortehotel). Ook kun je recht hebben op een 9e en of 10e dag. Indien de kraamverzorgende assisteert bij de bevalling (partusassistentie) dan tellen deze uren niet mee als kraamzorguren, tenzij het maximale aantal uren (80 uur) is toegekend.

Borstvoeding

De beste voeding voor je baby is moedermelk. Het beschermt je baby tegen virussen en bacteriën door de antistoffen die er in zitten. De samenstelling van de borstvoeding past zich aan, aan de leeftijd van je kindje. Borstvoeding is de meest praktische en natuurlijke voeding voor een baby. In het begin is borstvoeding vaak onwennig en duurt het een paar dagen voordat jij en je kindje eraan gewend zijn. Een lactatiekundige is gespecialiseerd in borstvoeding. Tijdens de kraamperiode kan de kraamverzorgende van Het Zonnetje hulp van de lactatiekundige inroepen als er problemen dreigen te ontstaan bij het geven van borstvoeding. Ook kun je zelf, zonder verwijzing, de hulp van een lactatiekundige inroepen (check je zorgverzekeringspolis voor vergoeding van lactatiekundige zorg).

Tien vuistregels voor het slagen van borstvoeding

Unicef en de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) zijn ervan overtuigd dat de gezondheidszorg, en in het bijzonder de pre- en postnatale zorg, een grote invloed uitoefenen op het welslagen van de borstvoeding. Als vervolg op de gedragscode van 1981 zijn in 1990 op internationaal niveau tien uitgangspunten geformuleerd voor een goed borstvoedingsbeleid. Hieronder hebben we de 10 vuistregels op een rij gezet:

 1. We hebben een borstvoedingsbeleid en zorgen dat de betrokken medewerkers dit beleid kennen.
 1. We leren de betrokken medewerkers de vaardigheden die nodig zijn om het beleid uit te voeren.
 1. We geven zwangere vrouwen voorlichting over de voordelen en de praktijk van borstvoeding.
 1. We zorgen dat moeders hun baby direct na de geboorte, bloot met huid-op-huidcontact, bij zich krijgen voor minimaal een uur. We moedigen moeders aan de signalen, dat de baby klaar is om aan de borst te gaan, te benutten en bieden hen daarbij zo nodig hulp aan.
 1. We leggen de moeders uit hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 1. We zorgen dat de pasgeborene geen andere voeding dan borstvoeding krijgt, en geen extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 1. We dragen zorg voor dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op één kamer mogen blijven.
 1. We ondersteunen dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 1. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen, krijgen geen speen of fopspeen.
 1. We onderhouden contacten met andere organisaties en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en verwijzen ouders naar borstvoedingsorganisaties.

Meer informatie over borstvoeding (moedermelk) vind je op de website van het voedingscentrum.

Flesvoeding of een combinatie van fles/ borstvoeding is het alternatief van borstvoeding. 

Kraamzorg op maat

Kraamzorg Het Zonnetje biedt kraamzorg op maat in bijzondere situaties, zoals:

 • Kraamzorg bij vervroegd ontslag uit ziekenhuis na een keizersnede
 • Kraamzorg bij een meerling
 • Kraamzorg bij een adoptiekindje 
 • Uitgestelde kraamzorg bij een te vroeg geboren kindje
 • Zorg bij een kindje met een handicap
 • Zorg bij een overleden kindje
 • Overige kraamzorg (tienermoeders, verslavingsproblemen etc)

Opstartzorg 24/7

Opstartzorg is zorg die wij bieden als je met je kindje thuis komt uit het ziekenhuis. Onze kraamverzorgende vangt jou, je kindje en het gezin op en zorgt voor een warm welkom.

Tijdens deze zorg doet de kraamverzorgende controles bij mama en de baby, geeft uitleg en zorgt ervoor dat jullie goed voorbereid de avond en nacht in kunnen. Opstartzorg is een zorg voor maximaal 3 uur. Kom je overdag thuis met je kindje uit het ziekenhuis dan zal de kraamverzorgende over het algemeen al wat meer uur bij je thuis blijven.

Arbo

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengeregelde leeftijd. Ook voor de kraamverzorgenden en Kraamzorg Het Zonnetje gelden deze regels. Het zijn strikte regels, welke wij moeten respecteren. Een kraamverzorgende heeft het recht om werkzaamheden te weigeren indien niet wordt voldaan aan de Arbo-regels. Het is daarom belangrijk dat het kraamgezin aan alle gestelde eisen voldoet. De regels waar wij wettelijk aan gehouden worden.

 1. Uiterlijk bij 37 weken zwangerschap is een verhoogd bed vereist. De hoogte van het bed moet 80 cm zijn, gerekend van de grond tot aan de bovenkant van het matras. Verhogen kan door klossen of bierkratten onder je bed te plaatsen of een extra matras op je matras.
 2. De aankleedtafel/ commode is minimaal 90 cm hoog en voldoende diep (min. 70 cm).
 3. Het badje is voldoende hoog geplaatst om rechtopstaand de baby te kunnen baden.
 4. Er is stromend water op de verdieping waar moeder en kind verzorgd worden.
 5. De werkomgeving is veilig. Zowel het huis zelf (trapleuningen!) als bij de aanwezige elektrische apparaten..
 6. Er zijn voldoende schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen aanwezig voor alle hygiënetaken in het huishouden.
 7. De kraamverzorgende heeft recht op een rookvrije werkplek.
 8. Kraamverzorgenden zijn niet opgeleid en bevoegd tot het verstrekken van medicatie aan de cliënt.  Gedurende de gehele kraamperiode valt het voorschrijven en/of gebruik van medicatie, door de cliënt, onder verantwoordelijkheid van de verloskundige.

Kraambezoek

Genieten van de mooie momenten staat centraal. Een aantal tips die we voor het kraambezoek kunnen:

 • Op het geboortekaartje kun je rusttijden vermelden en bij het maken van een afspraak afspreken hoe lang de visite blijft.
 • Vraag het bezoek om handen te wassen als ze je kindje willen vasthouden.
 • Is de kraamvisite verkouden en/ of ziek dan graag een nieuwe afspraak maken.
 • Ben je vlak voor een afspraak toch te moe, aarzel dan niet en bel de afspraak af.
 • Plan het bezoek de eerste week als de kraamverzorgende er is.
 • Plan niet de hele dag vol met kraamvisite, maar houdt minimaal 1 dagdeel voor jezelf en je gezin.
 • Het is soms beter om twee afspraken tegelijk te plannen dan twee afspraken verspreid over de dag.
 • Vind je het zelf lastig om de visite weg te sturen, vraag dit dan aan onze kraamverzorgende.

Verschillende culturen

Onze kraamverzorgenden komen bij gezinnen met verschillende cultuurachtergrond. Wij hebben het beleid om al onze klanten optimale kraamzorg te verlenen die is afgestemd op hun wensen en gewoontes. Voor gezinnen met een andere cultuurachtergrond betekent dit bijvoorbeeld dat wij een eventueel communicatieprobleem creatief oplossen. Risicofactoren als groeivertraging, vroeggeboorte en een te laag gewicht komen onder baby’s met een andere cultuurachtergrond vaker voor. Onze kraamverzorgende worden hier ook in bijgeschoold om hier van op de hoogte te blijven.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Na de geboorte van je kindje kun je bij jeugdgezondheidszorg (hierna te noemen JGZ) terecht met al je vragen over de gezondheid, de opvoeding en het opgroeien van je kindje (tot 23 jaar). De basisvaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma krijgt je kind van de JGZ medewerkers. Op de laatste kraamzorgdag vult onze kraamverzorgende het formulier “overdracht JGZ” in voor de jeugdverpleegkundige. 

Hielprik

Binnen 5 dagen na de geboorte krijgt elke baby in Nederland een hielprik (gratis en vrijwillig). Het verkregen bloed wordt onderzocht op een aantal ziektes. Als je binnen vier weken na de hielprik geen bericht hebt ontvangen, is de uitslag goed. Om de prik gemakkelijker te laten verlopen kun je een kwartier voor de prik de voetjes van je baby verwarmen. Meestal wordt deze door de verloskundige gedaan (afhankelijk van de gemeente waarin je woont).

Gehoorscreening

Je krijgt een oproep van het JGZ voor een gehoortest. Tijdens de neonatale gehoorscreening wordt het gehoor van je baby getest. Dit gebeurt in de eerste weken nadat je kindje geboren is en hierbij wordt gemeten of je kindje voldoende hoort. Een goed gehoor is belangrijk voor de taalontwikkeling en het goed leren praten en daarmee dus ook voor de ontwikkeling van je kind. Hoe eerder een slecht gehoor wordt ontdekt, hoe sneller je baby kan worden behandeld waardoor de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven.