Inschrijven

Inschrijfformulier

Kosten

Kraamzorg zit standaard in je basisverzekering. Wel is er een wettelijk verplichte eigen bijdrage die niet verzekerd is in de basisverzekering, maar veelal wel in een aanvullende verzekering. Deze eigen bijdrage voor 2023 is € 4,80 euro per uur.

Indien je een aanvullende verzekering hebt wordt de eigen bijdrage veelal vergoed door je verzekeraar en ben je dus niets kwijt aan de kraamzorg. Raadpleeg hiervoor je eigen verzekeringspolis. Op de sites van www.zorgwijzer.nl en www.independer.nl staan de vergoedingsoverzichten van kraamzorg per verzekeraar.

Een aanvullende verzekering kan mogelijk dekking bieden voor onder andere:

  • extra kraamzorguren bovenop het Landelijk Indicatie Protocol (= L.I.P.).
  • uitgestelde of verlate kraamzorg (normaal maximaal tot 3 maanden na bevalling)
  • verlengde kraamzorg (aansluitend op 10 dagen na bevalling met een maximum aantal uur).
  • lactatiekundige zorg
  • poliklinische bevalling (zonder medische indicatie toch in ziekenhuis bevallen)

De tarieven voor kraamzorg zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (= NZA).

Bij Kraamzorg Het Zonnetje kun je er ook voor kiezen om extra kraamzorg aan te schaffen voor eigen rekening. Voor informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Tot 7 dagen na dagtekening van de zorgovereenkomst heb je het recht om je inschrijving ongedaan te maken. Na deze periode worden er annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering (tenzij dit om aangetoonde medische redenen of aangetoonde verhuizing gaat).